अकोला

अकोला

वणी वारुळा परीसरात पुन्हा वादळीवाऱ्यासह पावसाने केला कहर! अनेक पिकांची नासाडी

वणी वारुळा परीसरात पुन्हा वादळीवाऱ्यासह पावसाने केला कहर! अनेक पिकांची नासाडी

अकोट :खारपानपट्यात मोडणाऱ्या व अकोट तालुक्यातील वणी वारुळा परीसरात दि.२२सप्टेबर रोजी सायंकाळी ४चे सुमारास वादळीवाऱ्यासह…